اطلاعات قانونی


اطلاعات طبق ماده 5 از TMG:

شرکت DriveLingua UG

آدرس پستی:

استرانگر 26 85134 اشتامهام

تماس:

تلفن: 017624193749 ایمیل: josef.hartl123@gmail.com

نمایندگی توسط:

Josef Hartl, Mike Binder

ثبت شده در:

Handelsregister

11342

یادداشت های وب سایت

اطلاعات بر اساس ماده 36 از VSBG

با توجه به ماده 36 از VSBG (قانون حل اختلافات مصرف‌کننده – قانون حل اختلاف جایگزین در امور مصرف‌کننده)، مشغل این وب‌سایت اعلام می‌کند:

ما نه حاضر هستیم و نه ملزم به شرکت در فرآیندهای حل اختلافات پیش از داوری مصرف‌کننده در یک مرکز تسویه‌ای مصرف‌کننده هستیم.

توجه

شما می‌توانید پلتفرم اتحادیه اروپا برای حل اختلافات خارج از دادگاه را آنلاین در آدرس زیر پیدا کنید: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

اطلاعات کپی‌رایت با استفاده از ژنراتور کپی‌رایت activeMind AG ایجاد شده است.