فصل 0: مقدمه

متشکریم! Drivelingua ازشما برای کار با پلتفرم یادگیری

توصیه می کنیم بلافاصله پس از ثبت نام در آموزشگاه رانندگی خود، یادگیری را در پلتفرم ما شروع کنید. دو فصل در هفته برای موفقیت سریع عالی است. اگر همه چیز خوب پیش برود، باید تمام دوازده فصل را قبل از شروع آموزش عملی کامل کنید. قبل از اولین درس عملی باید فصل یک و دو را تکرار کنید.

بعد از هر درس باید با مربی خود در مورد محتوای درس بعدی صحبت کنید. اینگونه می توانید قبل از درس رانندگی بعدی، فصل مربوط به آن موضوع را تکرار کنید.

 

به شما در درک دستورالعمل ها کمک می کند، اما جای یک مترجم را نمی گیرد. بسته به دانش آلمانی شما، میDriveLingua تواند مهم باشد که فردی را بیاورید که به شما کمک کند تا توضیحات مربی خود را نیز درک کنید. درک اشتباهات شما بسیار مهم است تا بتوانید رانندگی خود را بهبود ببخشید و در پایان دوره آموزشی خود در امتحان قبول شوید. در مورد این گزینه با مربی خود صحبت کنید، او شما را راهنمایی خواهد کرد.

ابتدا باید خود را در یک آموزشگاه رانندگی ثبت نام کنید، اگر قبلاً این کار را نکرده اید. اگر در آموزشگاه ثبت نام کرده اید، باید بپرسید که آیا مدارک شما را به دفتر گواهینامه رانندگی محل شما ارسال کرده اند یا خیر. اگر نه، باید خودتان این کاررا انجام دهید. شما باید فرم ثبت نام خود را که توسط آموزشگاه رانندگی پر شده است، یک عکس بیومتریک، یک گواهی کمک های اولیه، یک آزمایش چشم برای گواهینامه رانندگی و گذرنامه یا شناسنامه خود را همراه داشته باشید. اگر پاسپورت یا شناسنامه ندارید، تمام مدارک خود را بیاورید تا چیزی از قلم نیفتد.

پس از ثبت نام باید هر چه سریعتر شروع به مطالعه و رفتن به دروس تئوری کنید، زیرا یک سال برای قبولی در آزمون تئوری فرصت دارید. اگر نتوانید این کار را در یک سال انجام دهید، باید دوباره درخواست دهید. این چیز بزرگی نیست، اما هزینه و زمان دارد.

 مشکل بزرگتر این است که وقتی امتحان تئوری را با موفقیت پشت سر بگذارید و در ظرف یک سال امتحان عملی را با موفقیت پشت سر نگذارید در این صورت باید امتحان تئوری را هم از اول سپری کنید. پس زمان زیادی را هدر ندهید.