مقدمهفصل اول: اولین قدم ها

هر آغازی دشوار است. در ابتدا، مربی رانندگی شما به شما توضیح می دهد که چگونه فضای کاری خود را تنظیم وکنترول کنید – فضای داخلی ماشین شما را. در این فصل شما مهمترین کلمات را یاد می گیرید که به شما کمک می کند مربی خود را درک کنید و وسیله نقلیه خود را بشناسید. با کلمات شروع کنید، با جملات یادگیری ادامه دهید و با تماشای ویدیوی مربوط به ماشین، درس را با آزمایش خود تکمیل کنید.