فصل ۸: سفرهای زمینیمقدمه

وقتی به درس های ویژه مورد نیاز رسیدید، قبلاً در آموزش رانندگی پیشرفت خوبی داشته اید. در جلسات زمینی با قوانین رانندگی در جاده های خارج شهری(جاده فرعی) آشنا می شوید.

نکته مهم رانندگی با سرعت مناسب است. شما مجاز به تجاوز از حد مجاز نیستید، اما همچنین نباید با سرعت خیلی کم رانندگی کنید. به هر حال، بخش‌هایی از جاده وجود دارد که محدودیت سرعت در آن‌ها بسیار خطرناک است یا امکان رانندگی وجود ندارد.

سبقت گرفتن هم یک موضوع است. اما خواهید دید که مسیر برای سبقت گرفتن بسیار طولانی است، به طوری که سبقت ایمن از کامیون ها یا خودروهای دیگر اغلب امکان پذیر نیست.