فصل چهارم: می چرخیم تمرین

نگاهی به تصویر بیندازید و درباره‌ی نام فکر کنید. آیا درست حدس زده‌اید؟ ویدیو را برای آزمایش خودتان شروع کنید. https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c4_bordstein.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c4_einbahnstrasse.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c4_fahrradfahrer.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c4_fussgaenger.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c4_parkende_fahrzeuge.mp4 به دید کلی بروید

Continue Readingفصل چهارم: می چرخیم تمرین