فصل ۷: بر اساس قوانین حرکت کنید تمرین

به تصویر نگاهی بیندازید و درباره‌ی نام فکر کنید. آیا درست حدس زده‌اید؟ شروع ویدیو برای آزمایش خودتان. https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c7_bahnuebergang.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c7_kinder.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c7_ortsausgang.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c7_ortseingang.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c7_wegweiser.mp4 به دید کلی بروید

Continue Readingفصل ۷: بر اساس قوانین حرکت کنید تمرین

فصل ۷: بر اساس قوانین حرکت کنیدواژگان

معرفی جملات تمرینی منطقه مسکونیWohngebiet اطفالKinder منطقه صنعتیGewerbegebiet عبور راه آهنBahnübergang مانعSchranke موترهای پارک شدهparkende Fahrzeuge مرزRand بسته کردنblockieren باز نگهداشتنfreihalten زیاده روی کردنübertreiben شناسایی کردنerkennen داخل شدن با موترeinfahren…

Continue Readingفصل ۷: بر اساس قوانین حرکت کنیدواژگان