فصل۳ :ما از خیابان استفاده می کنیممقدمه

اگر راه اندازی و تعویض دنده از قبل می دانید ، می توانید وارد ترافیک شوید. مربی شما جهت را می گوید. او همچنین چیزهای زیادی را برای شما توضیح خواهد داد. در این مرحله، کار با یک مترجم می تواند منطقی باشد تا اشتباهات خود را درک کنید. ترجمه دستورالعمل ها وظیفه یک مترجم نیست. مهم است که همه دستورالعمل ها را درک کنید تا بتوانید به موقع متوجه شوید و واکنش نشان دهید.

به عنوان مثال: مربی شما می خواهد در گذرگاه بعدی به سمت راست برود. او به زبان آلمانی به شما می‌گوید: «می‌خواهیم خیابان بعدی را به سمت راست برویم، ابتدا باید سرعت را به 20 کیلومتر در ساعت برسانیم، سپس دنده دوم را بگیرید و قبل از عبور از گذرگاه کلاچ را کامل رها کنید». مترجم نیاز به وقت برای گوش دادن دارد. او برای پردازش اطلاعات و همچنین ترجمه به زمان نیاز دارد. بازگو کردن اطلاعات به شما زمان می برد. وشما برای اینکه اطلاعات را پردازش کنید همچنین زمان نیاز دارید. در بیشتر موارد قبل از اینکه بدانید چه کاری باید انجام دهید، از گذرگاه عبور کردید. علاوه بر این که مربی شما نمی تواند در طول فرآیند از شما پشتیبانی کند، زیرا مترجم ترجمه را تمام نکرده است.

اگر مربی خود را درک نمی کنید، فقط ادامه دهید و از او بپرسید. اگر از گذرگاهی که می‌خواهد بپیچد بگذرید، راه دیگری را می‌روید، اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اگر در وسط یک خیابان توقف کنید و از او بپرسید، می تواند بسیار خطرناک باشد. اتومبیل ها نیز پشت سر شما هستند و انتظار ندارند که بدون علامت توقف کنید. در امتحان، درک ممتحن برای شما بسیار مهم است، بنابراین می توانید آن را در دروس خود تمرین کنید.

وظیفه مترجم این است که توضیحات مربی را ترجمه کند تا اشتباهات خود را درک کنید. اگر شروع به ترجمه مسیرها یا هر چیز دیگری کرد، لطفاً به او بگویید متوقف شود.