“Veri Koruma Bildirimi

  1. Veri Koruma Kapsamında Genel Bakış

Genel Uyarılar

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizin ne olacağına dair basit bir genel bakış sunar. Kişisel veriler, sizi tanımlamak için kullanılabilecek tüm verilerdir. Veri koruma konusundaki detaylı bilgileri bu metinin altında yer alan veri koruma bildiriminden edinebilirsiniz.

Bu Web Sitesinde Veri Toplama

Bu web sitesindeki veri işleme işlemi web sitesinin işletmecisi tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgileri için bu bildirimde “Sorumlu Kişi Hakkında Bilgi” bölümüne bakabilirsiniz.

Verilerinizi Nasıl Toplarız?

Verileriniz bir yandan bize ilettiğinizde toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler otomatik olarak veya web sitesini ziyaret ettiğinizde IT sistemlerimiz tarafından onayınızla toplanır. Bu veriler özellikle teknik verilerdir (örneğin, internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme saati). Bu verilerin toplanması, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak gerçekleşir.

Verilerinizi Ne İçin Kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız sunumu için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızın analizi için kullanılabilir.

Verilerinizle İlgili Hangi Haklara Sahipsiniz?

Her zaman, saklanan kişisel verilerinizin kökeni, alıcısı ve amaçları hakkında ücretsiz bilgi alma hakkınız vardır. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı her zaman gelecekte için geri çekebilirsiniz. Ayrıca, belirli durumlarda kişisel verilerinizin işleme konusundaki sınırlamayı talep etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, ilgili denetim makamına şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

Bu konuda ve veri koruma konusundaki diğer sorularınız için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz Araçları ve Üçüncü Taraf Araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu genellikle analiz programları kullanılarak yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki veri koruma bildiriminde bulabilirsiniz.”

“2. Barındırma

Web sitemizin içerikleri aşağıdaki sağlayıcıda barındırılmaktadır:

Dışsal Barındırma

Bu web sitesi harici olarak barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, barındırıcının sunucularında depolanır. Bu veriler özellikle IP adresleri, iletişim talepleri, meta ve iletişim verileri, sözleşme verileri, iletişim bilgileri, isimler, web site erişimleri ve web sitesi tarafından üretilen diğer veriler olabilir.

Dışsal barındırma, potansiyel ve mevcut müşterilerimize karşı sözleşme yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla (Madde 6/1-b KVKK) ve çevrimiçi teklifimizi profesyonel bir sağlayıcı aracılığıyla güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sunmak amacıyla yapılmaktadır (Madde 6/1-f KVKK). İlgili izin talep edilmişse, işlem sadece Madde 6/1-a KVKK ve 25/1 Sayılı Türk Telekomünikasyon Kanunu’na göre gerçekleştirilir, izin çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının cihazındaki bilgilere erişimi (örneğin, cihaz parmak izi) içeriyorsa. İzin her zaman geri alınabilir.

Barındırmacımız, verilerinizi yalnızca görevlerini yerine getirmek için gerektiği kadar işleyecek ve bu verilere ilişkin talimatlarımıza uyacaktır.

Aşağıdaki barındırıcıyı kullanıyoruz:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich

René Münnich

Hauptstraße 68

02742 Friedersdorf

Almanya

Görevli İşleme

Yukarıda adı geçen sağlayıcıyla Veri İşleme Sözleşmesi (VIS) imzaladık. Bu, web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve KVKK’ye uygun olarak işleyen, veri koruma açısından zorunlu bir sözleşmedir.”

“3. Genel Bilgiler ve Zorunlu Bilgilendirme

Veri Koruma

Bu sayfaların işletmecileri kişisel verilerinizin korunmasını ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli tutar ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işleriz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizinle kişisel olarak ilişkilendirilebilecek verilerdir. Bu Gizlilik Politikası, hangi verileri topladığımızı ve bunları nasıl ve hangi amaçla kullandığımızı açıklar.

İnternet üzerindeki veri iletiminin (örneğin, e-posta ile iletişimde) güvenlik açıklarına sahip olabileceğini belirtmek isteriz. Üçüncü tarafların erişiminden verileri eksiksiz koruma sağlanamaz.

Sorumlu Kişi Hakkında Bilgi

Bu web sitesindeki veri işleme sorumlusu:

Josef Hartl

Osteranger 26

85134 Stammham

Telefon: +49 1746399869

E-posta: josef.hartl@drivelingua.de

Sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenmesinin amaçları ve araçları konusunda tek başına veya diğerleriyle birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır (örneğin, adlar, e-posta adresleri vb.).

Depolama Süresi

Bu Gizlilik Politikasında belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz işlem amaçları sona erene kadar bizde kalır. Bir veri işleme iznini geri çekme veya veri işleme iznini iptal etme hakkını kullanırsanız, verileriniz, kişisel verilerinizi saklamak için başka yasal nedenlerimiz olmadığı sürece silinir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku saklama süreleri); bu durumda silme, bu nedenlerin sona ermesinin ardından gerçekleşir.

Bu Web Sitesinde Veri İşlemesinin Hukuki Temellerine Genel Bakış

Veri işleme izni vermişseniz, kişisel verilerinizi Madde 6/1-a KVKK veya özel veri kategorileri Madde 9/2-c KVKK’ya göre işleriz. Kişisel verilerinizi üçüncü ülkelere aktarma konusundaki açık izin durumunda veri işlemi ayrıca Madde 49/1-a KVKK’ya dayanır. Çerezlerin saklanması veya cihazınıza erişim izni verme (örneğin, cihaz parmak izi aracılığıyla) konusundaki izin vermişseniz, veri işlemi ayrıca 25/1 Sayılı Türk Telekomünikasyon Kanunu’na göre gerçekleştirilir. İzin her zaman geri alınabilir. Verilerinizin sözleşme yerine getirilmesi veya ön sözleşmeye ilişkin önlemler alınması için gerekli olması durumunda, verilerinizi Madde 6/1-b KVKK’ya dayanarak işleriz. Ayrıca, verilerinizi Madde 6/1-c KVKK’ya dayalı olarak yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için işleriz. Veri işlemi ayrıca Madde 6/1-f KVKK’ya göre meşru çıkarlarımızı korumak amacıyla gerçekleştirilebilir. İlgili durumda uygulanan hukuki temeller aşağıdaki paragraflarda açıklanmaktadır.

ABD ve Diğer Üçüncü Ülkelerde Veri Aktarımı Hakkında Bilgi Notu

ABD veya diğer veri koruma bakımından güvenli olmayan ülkelerde yerleşik olan şirketlerin araçlarını da kullanıyoruz. Bu araçlar aktif olduğunda, kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve burada işlenebilir. Bu ülkelerde AB ile karşılaştırılabilir bir veri koruma seviyesi garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, mağdur olarak yargı yoluna başvuramadan kişisel verileri güvenlik yetkililerine iletmekle yükümlüdür. Bu nedenle ABD yetkililerinin (örneğin, istihbarat servisleri) ABD sunucularında bulunan verilerinizi izleme amacıyla işleyebileceği, değerlendirebileceği ve kalıcı olarak saklayabileceği dışlanamaz. Bu işlemlerin üzerinde herhangi bir kontrolümüz yoktur.

Veri İşleme İzni İptali Hakkı

Birçok veri işleme işlemi yalnızca açık bir izinle mümkündür. Daha önce verilen izni her zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilen veri işleme işleminin meşruiyeti, iptal öncesi işleme göre etkilenmez.

Özel Durumlarda Veri Toplama İtiraz Hakkı ve Doğrudan Pazarlama İtiraz Hakkı (Madde 21 KVKK)

EĞER VERİ İŞLEMESİ, 6/1-d MADDESİNE GÖRE GERÇEKLEŞİYORSA, ÖZEL

DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN

İŞLENMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYNI ZAMANDA BU

HÜKÜMLERE DAYANAN PROFİLLİNG İÇİN GEÇERLİDİR. İŞLEMİN

DAYANDIĞI İLGİLİ HUKUKİ TEMELLER İÇİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINA

BAKINIZ. İTİRAZ EDERSENİZ, ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ DAHA

FAZLA İŞLEMEYİZ, KİŞİSEL İLGİLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ

AĞIRBASKIN KILAN İZAH EDİCİ ZORUNLU NEDENLER VEYA HAKLARINIZ,

HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ AŞAN HAKLARIN KORUNMASI, İFA

EDİLMESİ VEYA SAVUNULMASI (21/1 MADDEYE GÖRE İTİRAZ) İÇİN

İŞLEMEYE ÜSTÜNLÜK SAĞLAYAN HAKLAR VARSA.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ DİREKT REKLAM AMAÇLI İŞLEME KARŞI İTİRAZ ETME

HAKKINIZ VARSA, İSTEDİĞİNİZDE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DİREKT

REKLAM AMAÇLI İŞLEME KARŞI İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYNI

ZAMANDA BU TÜR DİREKT REKLAM İLE İLGİLİ PROFİLLİNG İÇİN GEÇERLİDİR.

İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ DİREKT REKLAM AMAÇLI

İŞLEME AMACIYLA KULLANILMAZ (21/2 MADDEYE GÖRE İTİRAZ).

İlgili Denetim Kurumu’na Şikayette Bulunma Hakkı

KVKK’ye aykırı durumlarda, etkilenen kişilere, özellikle yerleşim yerlerinin, işyerlerinin veya ihlalin mutmaç olduğu yerin üye devletinde, bir denetim kurumuna şikayette bulunma hakkı tanınmıştır. Şikayet hakkı, idari veya yargısal başka haklara zarar verilmeksizin geçerlidir.

Veri Taşınabilirlik Hakkı

Bizim izniniz veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi temelinde otomatik olarak işlenen verilerinizi yaygın, makine tarafından okunabilir bir formatta siz veya üçüncü bir tarafa teslim etme hakkına sahipsiniz. Verilerinizi başka bir sorumluya doğrudan aktarma hakkını talep ediyorsanız, bu teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılır.

Bilgi Alma, Silme ve Düzeltme Hakkı

Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde her zaman sakladığımız kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcıları, veri işleme amacı ve gerekirse bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkına sahipsiniz. Bu konuda ve kişisel verilerle ilgili diğer sorularınız için her zaman bize başvurabilirsiniz.

Veri İşleme Sınırlama Hakkı

Kişisel verilerinizi işleme sınırlamasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu konuda her zaman bize başvurabilirsiniz. Veri işleme sınırlama hakkı aşağıdaki durumlarda geçerlidir:  Bizimle saklanan kişisel verilerinizin doğruluğunu reddediyorsanız, genellikle bunu doğrulamak için zaman gereklidir. Bu süreç boyunca, kişisel verilerinizi işleme sınırlama hakkını talep edebilirsiniz.

 Kişisel verilerinizin işlenmesi yasadışıysa, silme yerine veri işleme sınırlamasını talep edebilirsiniz.

 Kişisel verilerinizi artık ihtiyacımız yoksa, ancak haklarınızı, haklarınızı veya talep ve savunma haklarınızı kullanmak için kullanmanız gerekiyorsa, veri işleme sınırlamasını talep edebilirsiniz.

 Madde 21/1 KVKK uyarınca itirazda bulunduysanız, sizinle bizim aramızda dengeleme yapılması gereklidir. Hangi tarafın üstün olduğu henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işleme sınırlamasını talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi işleme sınırladıysanız, bu veriler – depolama hariç – yalnızca izninizle veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını koruma veya bir diğerinin haklarını koruma veya Avrupa Birliği’nin veya bir üye devletinin önemli kamu yararı nedeniyle veya bir üçüncü kişinin haklarını koruma amacıyla veya kişisel verilerinizi sürekli olarak işlemek için saklama nedenleri varsa işlenebilir.

SSL veya TLS Şifrelemesi

Bu sayfa, güvenlik nedenleriyle ve tarafımıza gönderdiğiniz siparişler veya talepler gibi hassas içeriklerin iletimini korumak için SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcı çubuğunun “http://” den “https://” ye geçtiğini ve tarayıcı çubuğunuzdaki kilit simgesinden tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinse, size ilettiğiniz veriler üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Ticari E-Postalara İtiraz Hakkı

İçerik bildirimi yükümlülüğü çerçevesinde yayınlanan iletişim bilgilerini, özellikle istenmeyen reklam ve bilgilendirme materyali göndermek için kullanma hakkımızı reddediyoruz. Sayfa işletmecileri, istenmeyen reklam bilgilerini, örneğin spam e-postaları yoluyla, alınmadıkça, hukuki adımları açıkça saklı tutar.

Bu çeviriyle ilgili herhangi bir düzeltme veya revizyon yapmam gerekiyorsa, lütfen bana bildirin!


  1. Bu Web Sitesinde Veri Toplama

Çerezler

İnternet sayfalarımız “çerezler” kullanmaktadır. Çerezler, küçük veri paketleridir ve cihazınıza zarar vermezler. Bunlar ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınıza kaydedilir. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler ise cihazınızda kendi tarafınızdan silinene kadar veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar kaydedilir.

Kısmen, web sitemize girdiğinizde (Üçüncü Taraf Çerezleri olarak) üçüncü taraf şirketler tarafından da cihazınıza çerezler kaydedilebilir. Bu çerezler, üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerinin (örneğin ödeme hizmetleri için çerezler) kullanımını size veya bize sağlar.

Çerezler farklı işlevlere sahiptir. Birçok çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri olmadan (örneğin alışveriş sepeti işlevi veya videoların gösterimi) çalışmazlar. Diğer çerezler ise kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam göstermek amacıyla kullanılır.

Elektronik iletişim sürecinin yürütülmesi, belirli istenen işlevlerin sağlanması (örneğin alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesinin optimize edilmesi (örneğin web kitlesi ölçümü için çerezler) için gereken çerezler (zorunlu çerezler), 6. Madde 1. f bendi uyarınca saklanır, başka bir hukuki dayanak belirtilmediği sürece. Web sitesi işletmecisinin hizmetlerini teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunma konusunda meşru bir çıkarı vardır. Çerezlerin ve benzer tanıma teknolojilerinin depolanması için rıza alınmışsa, işleme sadece bu rızanın temelinde (6. Madde 1. a bendi DSGVO ve 25. Madde 1. TTDSG) dayalı olarak gerçekleşir; rıza her zaman geri çekilebilir.

Tarayıcınızı çerezlerin ayarlarını öyle yapabilirsiniz ki, çerezlerin ayarlandığı hakkında bilgilendirilirsiniz ve çerezleri yalnızca belli durumlar için izin verirsiniz, belli durumlar için çerez kabulünü reddedersiniz veya tarayıcı kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması, bu web sitesinin işlevselliğini sınırlayabilir.

Üçüncü taraf şirketler veya analiz amaçları için çerezler kullanılıyorsa, bunlarla ilgili olarak sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onay alacağız.

Sunucu Günlük Dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği, sunucu günlük dosyaları adı verilen bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü

 Kullanılan işletim sistemi

 Yönlendiren URL

 Erişen cihazın ana bilgisayar adı

 Sunucu talebinin saati

 IP adresi

Bu verilerin diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmesi yapılmaz. Bu verilerin toplanması, 6. Madde 1. f bendi uyarınca gerçekleşir. Web sitesi işletmecisinin web sitesinin teknik olarak hatasız bir şekilde görüntülenmesi ve optimize edilmesi konusunda meşru bir çıkarı vardır – bunun için sunucu günlük dosyalarının toplanması gereklidir.

İletişim Formu

Bize iletişim formu aracılığıyla gelen sorularınızı gönderirseniz, sorunuzun işlenmesi ve sonraki sorular için verileriniz, iletişim bilgilerinizle birlikte, bize kaydedilir. Bu verileri rızanız olmadan başkalarına vermeyiz.

Bu verilerin işlenmesi, 6. Madde 1. b bendi uyarınca gerçekleşir, sorunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya ön sözleşmeye yönelik önlemler gerekiyorsa. Diğer tüm durumlarda, verilerin işlenmesi, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesine yönelik meşru çıkarımıza dayanmaktadır (6. Madde 1. f bendi DSGVO) veya rızanıza dayanmaktadır (6. Madde 1. a bendi DSGVO) – rıza her zaman geri çekilebilir.

İletişim formunda girdiğiniz veriler, bize silinmesini talep ettiğinizde, saklama iznini geri çektiğinizde veya veri saklama amacı ortadan kalktığında (örneğin sorunuzun işlenmesi tamamlandıktan sonra) silinmez. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmez.

E-posta, Telefon veya Faks ile İletişim Talebi

E-posta, telefon veya faks aracılığıyla bize ulaşırsanız, talebiniz ve tüm bununla ilişkili kişisel veriler (ad, talep) amacınıza yönelik işleme amacıyla tarafımızca saklanır ve işlenir. Bu verileri rızanız olmadan başkalarına vermeyiz.

Bu verilerin işlenmesi, 6. Madde 1. b bendi uyarınca gerçekleşir, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya ön sözleşmeye yönelik önlemler gerekiyorsa. Diğer tüm durumlarda, verilerin işlenmesi, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesine yönelik meşru çıkarımıza dayanmaktadır (6. Madde 1. f bendi DSGVO) veya rızanıza dayanmaktadır (6. Madde 1. a bendi DSGVO) – rıza her zaman geri çekilebilir.

Bize iletişim talebi olarak gönderdiğiniz veriler, bize silinmesini talep ettiğinizde, saklama iznini geri çektiğinizde veya veri saklama amacı ortadan kalktığında (örneğin talebiniz işlenmişse) silinmez. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmez.


  1. Analiz Araçları ve Reklam

Google Tag Manager

Google Tag Manager’ı kullanıyoruz. Sağlayıcı, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Tag Manager, izleme veya istatistik araçlarını ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmemize yardımcı olan bir araçtır. Google Tag Manager kendisi kullanıcı profilleri oluşturmaz, çerezleri saklamaz ve bağımsız analizler yapmaz. Sadece üzerine eklenen araçların yönetimi ve oynatımı için kullanılır. Ancak Google Tag Manager IP adresinizi kaydeder ve bu IP adresi Google’ın ana şirketine ABD’ye aktarılabilir.

Google Tag Manager’ın kullanımı, 6. Madde 1. f bendine dayanmaktadır. Web sitesi işletmecisinin web sitesine farklı araçları hızlı ve sorunsuz bir şekilde entegre etme ve yönetme konusunda meşru bir çıkarı vardır. İlgili rıza sağlandıysa, işleme yalnızca 6. Madde 1. a bendine ve § 25 Abs. 1 TTDSG’ye dayalı olarak gerçekleşir; rıza her zaman geri çekilebilir.

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Analytics web analiz hizmetinin özelliklerini kullanmaktadır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Analytics, web sitesi işletmecisinin web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesine olanak tanır. Bu sayede web sitesi işletmecisi, sayfa görüntülemeleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verileri alır. Bu veriler, ilgili kullanıcının cihazına atanır. Bir Kullanıcı Kimliği’ne atama yapılmaz.

Ayrıca, Google Analytics ile fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydedebiliriz. Ayrıca Google Analytics, alınan veri setlerini tamamlamak için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanır ve veri analizinde Makine Öğrenimi teknolojilerini kullanır.

Google Analytics, kullanıcı davranışının analizi amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (örneğin çerezler veya Cihaz Tanımlama). Google tarafından bu web sitesinin kullanımıyla ilgili bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu hizmetin kullanımı, 6. Madde 1. a bendine ve § 25 Abs. 1 TTDSG’ye dayanmaktadır; rıza her zaman geri çekilebilir.

Verilerin ABD’ye aktarımı, AB Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine dayanmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Tarayıcı Eklentisi

Google’ın verilerinizi toplamasını ve işlemesini engellemek için aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek bunu yapabilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi için Google’ın Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Veri İşleme

Google ile Veri İşleme Anlaşması imzaladık ve Google Analytics kullanımında Alman veri koruma yetkililerinin sıkı gereksinimlerini tamamen yerine getiriyoruz.

Google Ads

Web sitesi işletmecisi Google Ads kullanmaktadır. Google Ads, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’nın çevrimiçi reklam programıdır.

Google Ads, kullanıcının belirli arama terimlerini Google’da girdiğinde (Anahtar Kelime Hedefleme) Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde reklamlarımızın görüntülenmesine olanak tanır. Ayrıca, Google Ads, Google’da mevcut kullanıcı verilerine dayalı olarak hedefe yönelik reklamların görüntülenmesini sağlar (Hedef Kitle Hedefleme). Biz web sitesi işletmecileri olarak bu verileri nicel olarak değerlendirebiliriz, örneğin reklamlarımızın oynatılması için hangi arama terimlerinin kullanıldığını ve bu reklamların kaç tıklama aldığını analiz ederek.

Bu hizmetin kullanımı, 6. Madde 1. a bendine ve § 25 Abs. 1 TTDSG’ye dayanmaktadır; rıza her zaman geri çekilebilir.

Verilerin ABD’ye aktarımı, AB Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine dayanmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy/frameworks ve https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Yeniden Pazarlama

Bu web sitesi, Google Ads Yeniden Pazarlama işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Ads Yeniden Pazarlama ile çevrimiçi tekliflerimizle etkileşime giren kişilere belirli hedef kitleleri atayabilir ve ardından bu kişilere Google Reklam Ağı’nda ilgi odaklı reklamlar gösterme olanağı bulunur (Yeniden Pazarlama veya Tekrar Hedefleme). Ayrıca Google Ads Yeniden Pazarlama ile oluşturulan reklam hedef kitleleri, Google’ın çoklu cihaz işlevleriyle bağlantılı hale getirilebilir. Bu sayede cihazlar arası işlevlerle, örneğin bir cihazda (örneğin cep telefonu) yapılan önceki kullanım ve gezinme davranışlarına dayalı olarak özelleştirilmiş, ilgi odaklı reklam mesajları, bu cihazdaki başka bir cihazda (örneğin tablet veya bilgisayar) görüntülenebilir.

Google Hesabınız varsa, kişiselleştirilmiş reklama aşağıdaki bağlantıdan itiraz edebilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Bu hizmetin kullanımı, 6. Madde 1. a bendine ve § 25 Abs. 1 TTDSG’ye dayanmaktadır; rıza her zaman geri çekilebilir.

Daha fazla bilgi ve gizlilik politikası için Google’ın şu bağlantısını inceleyebilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.


Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google Dönüşüm İzleme kullanmaktadır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Dönüşüm İzleme ile kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini Google ve biz tespit edebiliriz. Örneğin, web sitemizde hangi düğmelere ne sıklıkla tıklanıldığını ve hangi ürünlerin özellikle sıkça görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler, dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklanmış toplam kullanıcı sayısını ve hangi eylemlerin gerçekleştirildiğini öğreniriz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlamamıza olanak tanıyan bilgileri almıyoruz. Google, tanımlama için çerezler veya benzer tanıma teknolojilerini kullanır.

Bu hizmetin kullanımı, 6. Madde 1. a bendine ve § 25 Abs. 1 TTDSG’ye dayanmaktadır; rıza her zaman geri çekilebilir.

Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgi için Google’ın Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Piksel

Bu web sitesi, ziyaretçi etkinlik pikseli aracılığıyla dönüşüm ölçümü yapmaktadır. Bu hizmetin sağlayıcısı, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda’dır. Ancak Facebook’un beyanına göre, elde edilen veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılır.

Bu sayede, Facebook reklamında tıkladıktan sonra sağlayıcının web sitesine yönlendirilen ziyaretçilerin davranışları takip edilebilir. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amaçları için değerlendirilmesini ve gelecekteki reklam kampanyalarının optimize edilmesini sağlar.

Toplanan veriler, web sitesinin işletmecisi olarak bizim için anonimdir; kullanıcıların kimliği hakkında sonuç çıkarılamaz. Ancak veriler Facebook tarafından depolanır ve işlenir, bu nedenle ilgili kullanıcı profiline bağlanma olasılığı vardır ve Facebook verileri kendi reklam amaçları için Facebook Veri Kullanım Politikasına göre kullanabilir. Bu, Facebook’un Facebook sayfalarında ve Facebook dışında reklam yayınlamasına olanak tanır. Bu verilerin kullanımı, sayfa işletmecisi olarak bizim tarafımızdan etkilenemez.

Bu hizmetin kullanımı, 6. Madde 1. a bendine ve § 25 Abs. 1 TTDSG’ye dayanmaktadır; rıza her zaman geri çekilebilir.

Verilerin ABD’ye aktarımı, AB Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine dayanmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Bu araç kullanılarak web sitemizde kişisel verilerin toplanması ve Facebook’a aktarılması durumunda, bu veri işleme süreci için biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda, ortak veri sorumluları olarak kabul ediliriz (Madde 26 DSGVO). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook’a aktarılmasını içerir. Ancak Facebook tarafından gerçekleştirilen aktarım sonrası işleme, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak sorumluluğumuz, ortak işlemeyi düzenleyen bir anlaşmada yer almıştır. Anlaşmanın metni burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu anlaşmaya göre, Facebook aracılığıyla gelen veri kullanımı ve aracının web sitemizdeki veri koruma açısından güvenli uygulanması ile ilgili bilgileri sağlama sorumluluğu bizdedir. Facebook ürünlerinin veri güvenliği için Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilere ilişkin Birey Hakları (örneğin bilgi talepleri) doğrudan Facebook’a iletilmelidir. Birey Haklarını bize başvurarak kullanırsanız, bu bilgileri Facebook’a iletmekle yükümlüyüz.

Facebook’un gizlilik politikasında, gizliliğinizi nasıl koruyacağınıza dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Ayrıca Facebook hesabınıza giriş yaparak, reklam tercihleri bölümünden “Özel Kitleler” (Custom Audiences) yeniden hedefleme işlevini devre dışı bırakabilirsiniz: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Facebook Dönüşüm API

Bu web sitesinde Facebook Dönüşüm API’si kullanıyoruz. Bu hizmetin sağlayıcısı, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda’dır. Ancak Facebook’un beyanına göre, elde edilen veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılır.

Facebook Dönüşüm API, web sitesi ziyaretçisinin web sitemizle etkileşimlerini yakalamamıza ve Facebook’a iletmemize olanak tanır, böylece Facebook’taki reklam performansını iyileştirebiliriz.

Bunun için özellikle çağrının zamanı, ziyaret edilen web sayfası, IP adresiniz ve kullanıcı ajanınız ile gerekirse diğer özel veriler (örneğin satın alınan ürünler, alışveriş sepetinin değeri ve para birimi) kaydedilir. Alınabilecek tüm verilerin tam bir listesini burada bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Bu hizmetin kullanımı, 6. Madde 1. a bendine ve § 25 Abs. 1 TTDSG’ye dayanmaktadır; rıza her zaman geri çekilebilir.

Verilerin ABD’ye aktarımı, AB Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine dayanmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Bu araç kullanılarak web sitemizde kişisel verilerin toplanması ve Facebook’a aktarılması durumunda, bu veri işleme süreci için biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda, ortak veri sorumluları olarak kabul ediliriz (Madde 26 DSGVO). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook’a aktarılmasını içerir. Ancak Facebook tarafından gerçekleştirilen aktarım sonrası işleme, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak sorumluluğumuz, ortak işlemeyi düzenleyen bir anlaşmada yer almıştır. Anlaşmanın metni burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu anlaşmaya göre, Facebook aracılığıyla gelen veri kullanımı ve aracının web sitemizdeki veri koruma açısından güvenli uygulanması ile ilgili bilgileri sağlama sorumluluğu bizdedir. Facebook ürünlerinin veri güvenliği için Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilere ilişkin Birey Hakları (örneğin bilgi talepleri) doğrudan Facebook’a iletilmelidir. Birey Haklarını bize başvurarak kullanırsanız, bu bilgileri Facebook’a iletmekle yükümlüyüz.

Facebook’un gizlilik politikasında, gizliliğinizi nasıl koruyacağınıza dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Auftragsverarbeitung

Yukarıdaki sağlayıcıyla Veri İşleme Sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, kişisel verilerimizin web sitemiz ziyaretçileri tarafından sadece talimatlarımıza göre ve DSGVO’ya uygun şekilde işlenmesini sağlayan bir veri koruma yasası gerekliliğidir.


  1. Eklentiler ve Araçlar

Genişletilmiş Gizlilik Korumalı YouTube

Bu web sitesi, YouTube web sitesinin videolarını içermektedir. Sayfaların işletmecisi Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

YouTube’u genişletilmiş gizlilik modunda kullanıyoruz. Bu mod, YouTube’un bu web sitesini ziyaret eden ziyaretçiler hakkında videoyu izlemeden önce bilgi depolamadığını belirtir. Ancak genişletilmiş gizlilik modu altında YouTube’un verileri YouTube ortaklarına iletimi zorunlu olarak dışlamaz. Bu nedenle YouTube, bir video izlesiniz ya da izlemeyesiniz fark etmeksizin Google DoubleClick ağına bağlantı kurar.

Bu web sitesinde bir YouTube videosunu başlattığınızda, YouTube sunucularına bağlantı yapılır. YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi bildirir. YouTube hesabınıza giriş yapmışsanız, YouTube’a gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle ilişkilendirmesine izin vermiş olursunuz. Bu durumu, YouTube hesabınızdan çıkarak engelleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir YouTube videosunu başlattıktan sonra çeşitli çerezler veya benzer tanıma teknolojilerini (örneğin Cihaz Tanımlama) kullanarak farklı cihazlarınızda bilgi saklayabilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, video istatistiklerini toplamak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır. Olası olarak, bir YouTube videosunu başlattıktan sonra başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir, bu işlemlere etki etme yetkimiz yoktur.

YouTube kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin etkileyici bir şekilde sunulması amacıyla yapılmaktadır. Bu, 6. Madde 1. f bendi DSGVO’ya göre meşru bir çıkarı temsil eder. İlgili izin istendiğinde, işlem yalnızca 6. Madde 1. a bendi DSGVO’ya ve § 25 Abs. 1 TTDSG’ye dayalı olarak, izin çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının cihazına erişimi (örneğin Cihaz Tanımlama) içeriyorsa gerçekleştirilir. İzin her zaman geri çekilebilir.

YouTube’un gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (Yerel Sunum)

Bu sayfa, Google tarafından sağlanan “Google Fonts” adlı yazı tipi görüntülemesi için kullanılır. Google Fonts yerel olarak yüklenmiştir. Bu nedenle Google sunucularına bağlantı kurulmaz.

Google Fonts hakkında daha fazla bilgi için şu bağlantıya göz atabilirsiniz: https://developers.google.com/fonts/faq ve Google gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Bu web sitesinde “Google reCAPTCHA”yı (“reCAPTCHA”) kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

reCAPTCHA, bu web sitesindeki veri girişinin (örneğin bir iletişim formunda) bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı yapıldığını kontrol etmek için kullanılır. Bu amaçla, reCAPTCHA, web sitesini ziyaret eden kullanıcının davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesini ziyaretçi web sitesini girdiğinde otomatik olarak başlar. reCAPTCHA, çeşitli bilgileri analiz eder (örneğin IP adresi, web sitesini ziyaretçisinin web sitesinde geçirdiği süre veya kullanıcının fare hareketleri). Analiz sırasında toplanan veriler Google’a iletilir.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri analizin gerçekleştiğinden haberdar edilmez.

Verilerin depolanması ve analizi, 6. Madde 1. f bendi DSGVO’ya göre gerçekleşir. Web sitesi işletmecisinin, web tekliflerini kötüye kullanarak otomatik casusluğa ve SPAM’a karşı koruma hakkı vardır. İlgili izin istendiğinde, işlem yalnızca 6. Madde 1. a bendi DSGVO’ya ve § 25 Abs. 1 TTDSG’ye dayalı olarak, izin çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının cihazına erişimi (örneğin Cihaz Tanımlama) içeriyorsa gerçekleştirilir. İzin her zaman geri çekilebilir.

Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de ve https://policies.google.com/terms?hl=de.