Загальні умови

Дата: [28.06.2023]

Сфера застосування

Ці Загальні умови діють між DriveLingua UG, Osteranger 26, 85134 Stammham (далі – “Постачальник”) та придбувачами та/або користувачами навчальної платформи DriveLingua (далі – “Користувачі”).

Ці Загальні умови застосовуються виключно. Вирішальним є завжди чинна на час укладення угоди редакція. Умови користування Користувача не застосовуються. Це стосується також випадку, якщо їм окремо не було заперечено.

Користувачами у розумінні цих Загальних умов є як споживачі, так і підприємці. Споживачем є кожна фізична особа, яка укладає угоду для цілей, які в основному не можуть бути віднесені до її комерційної або професійної діяльності (§ 13 BGB). Підприємець – це фізична або юридична особа або юридичне товариство, яка діє укладаючи угоду в межах своєї комерційної або професійної діяльності (§ 14 BGB).

Предмет договору

Постачальник надає користувачам з мовним бар’єром, які бажають отримати водійське посвідчення в Німеччині, навчальну платформу (DriveLingua). Метою навчальної платформи є надання користувачам словникового запасу, який є суттєвим для участі в практичних водійських заняттях та практичному випробуванні на водійське посвідчення. Надаються слова, фрази для вправ, аудіозаписи (для вивчення вимови) та, за потреби, відео, спеціально підігнані під дорожній рух. На початку користування платформою користувач має можливість обрати свою рідну мову та/або мову, яка є для нього пріоритетною, з числа доступних мов на платформі.

Навчальний матеріал розподіляється на 12 розділів, які складаються зі вступу, словникової сторінки та сторінки з вправами та, за потреби, відео. Вступ, написаний мовою користувача, має на меті пояснити користувачу зміст і суть відповідного розділу. Слова та фрази для вправ написані мовою, обраною користувачем, а також німецькою мовою і вимовляються німецькою мовою.

Реєстрація

Під час реєстрації користувач реєструється. Обов’язковими відомостями є ім’я користувача та електронна адреса. Подання прізвища та імені є добровільним. Для реєстрації користувач обирає пароль, який він визначає. Реєстрацією користувач погоджується з умовами користування та підтверджує, що він згоден з політикою конфіденційності. Якщо користувач вже придбав доступ через треті особи (автошколи, школи, вищі навчальні заклади, тощо), він може ввести цей доступ і зареєструватися безпосередньо. При прямому придбанні на DriveLingua.de обов’язковий є одноразовий платіж через PayPal. Після успішної реєстрації постачальник створить обмежений у часі доступ до навчальної платформи згідно з пунктом 4.

Тривалість використання, надання прав на використання, права інтелектуальної власності

Після налаштування доступу та передачі даних для доступу відповідно до пункту 3 користувач має можливість використовувати вміст навчальної платформи на кінцевому пристрої, власником та/або уповноваженим володарем якого він є, на протязі 3 місяців (право використання). Право використання також включає будь-які оновлення навчальної платформи. Користувач має можливість платно продовжити це обмежене у часі право використання після закінчення 3 місяців.

Користувач самостійно відповідає за стабільне використання Інтернету на своєму кінцевому пристрої. Постачальник вказує, що використання навчальної платформи залежить від наявності функціонуючого підключення до Інтернету.

Постачальник забезпечує обов’язкові за законом оновлення відповідно до § 327 f. BGB. Крім того, постачальник залишає за собою право на надання додаткових оновлень, незалежно від пункту (4) пункту 2.

Постачальник також залишає за собою право в будь-який час змінювати та/або доповнювати навчальну платформу за власним вибором користувача технічно та/або в змістовому відношенні. Постачальник буде забезпечувати, щоб зміни та/або доповнення не мали негативного впливу на користувача і щоб навчальна платформа залишалася суттєво порівняною з продуктом, що існує на час укладення угоди, з точки зору техніки та/або змісту.

Постачальник залишає за собою всі права на надані матеріали. Це стосується, зокрема, але не виключно, авторських прав та торговельних марок.

Ціни, умови оплати

Щодо цін на надання прав на використання на протязі 3 місяців та продовження можливості використання навчальної платформи застосовуються ціни, повідомлені користувачеві при придбанні. Якщо нічого не зазначено та/або не домовлено інакше, ці ціни є кінцевими цінами, включаючи податок на додану вартість.

Обмеження відповідальності

Постачальник дбає про вибір, точність та актуальність у звичайних умовах. Проте постачальник не гарантує відповідність вмісту за точністю, актуальністю та/або повнотою. Це стосується зокрема, але не виключно, випадків, коли постачальник залежить від перекладів третіх осіб. Крім того, постачальник не несе відповідальності за доступність вмісту, якщо викликання послуг залежить від послуг третіх осіб (особливо провайдерів Інтернету та електроенергії).

 

Постачальник несе відповідальність

Без обмежень за умисли або грубу недбалість,

За порушення життя, тіла або здоров’я,

Згідно з вимогами Закону про відповідальність за продукцію та іншими обов’язковими законодавчими вимогами,

У разі прийняття гарантії.

У разі простої недбалості в порушенні обов’язку, який є суттєвим для досягнення цілей договору (кардинальний обов’язок), відповідальність постачальника обмежується сумою збитків, яка передбачувана за характером угоди та є типовою.

Вибір права/Місцезнаходження суду

Ці загальні умови підлягають праву Федеративної Республіки Німеччина з виключенням Конвенції Організації Об’єднаних Націй з міжнародної купівлі-продажу товарів.

Виключне місцезнаходження суду для всіх спорів, які безпосередньо або опосередковано виникають з відносини, є Інгольштадт, якщо користувач не має загального місцезнаходження суду в Федеративній Республіці Німеччина, після укладення угоди змінив місцезнаходження проживання або звичайного місцезнаходження за кордоном або відомості про його місцезнаходження не відомі на момент подання позову.

Якщо користувач є підприємцем, юридичною особою публічного права або публічним спеціальним фондом, юрисдикція для всіх спорів, що виникають з угод між користувачем і постачальником, є Інгольштадт.

Заповідальна клаузула, компенсація

Якщо яка-небудь положення цих загальних умов буде частково або повністю недійсним і/або нездійсненним або стане таким після цього, це не торкнеться дійсності і/або можливості здійснення інших положень. Недійсне і/або нездійсненне положення буде замінене дійсним і здійсненним положенням, яке найбільше відповідає цілям недійсного і/або нездійсненного положення. Те ж саме стосується відсутності положень у цих загальних умовах.

Право користувача на компенсацію не існує, якщо позов заснований на тій самій угоді або не суперечить або є остаточно підтвердженим.