Genel İş Koşulları

Tarih: [28.06.2023]

Kapsam

Bu genel iş koşulları, DriveLingua UG, Osteranger 26, 85134 Stammham (Bundan sonra “Sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile DriveLingua Öğrenme Platformu’nun alıcıları ve/veya kullanıcıları arasında geçerlidir (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır).

Bu genel iş koşulları eksiksiz olarak geçerlidir. Her zaman sözleşmenin imzalandığı an geçerli olan versiyon esas alınır. Kullanıcının genel iş koşulları uygulanmaz. Bu durum ayrıca özel olarak itiraz edilmemiş olsa bile geçerlidir.

Bu Genel İş Koşulları’na göre kullanıcılar hem tüketici hem de işletme sahibi olarak kabul edilir. Bir tüketici, ticari veya bağımsız mesleki faaliyetleriyle ilgili olmayan amaçlarla bir hukuki işlemi gerçekleştiren her doğal kişidir (BGB Madde 13). İşletme sahibi, bir hukuki işlemi kendi ticari veya bağımsız mesleki faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiren herhangi bir doğal veya tüzel kişi veya hukuki kişilik sahibi topluluktur (BGB Madde 14).

Sözleşme Konusu

Sağlayıcı, Almanya’da sürücü belgesi almak isteyen dil engeli olan kullanıcılara (DriveLingua) bir öğrenme platformu sunar. Öğrenme platformunun amacı, kullanıcılara pratik sürüş dersine ve pratik sürücü belgesi sınavına katılım için temel olan bir kelime hazırlığı sunmaktır. Trafik için özelleştirilmiş kelime dağarcığı, alıştırma cümleleri, telaffuzun öğrenilmesi için ses kayıtları ve gerektiğinde videolar sağlanır. Kullanıcının öğrenme platformunu kullanmaya başlamadan önce, ana dilini ve/vya öğrenme platformunda bulunan dillerden birini seçme olanağı vardır.

Ders içeriği 12 bölüme bölünmüştür ve her biri bir giriş, bir kelime sayfası ve alıştırma cümleleri ve gerektiğinde videolar içeren bir sayfadan oluşur. Kullanıcının seçtiği dile göre yazılmış olan giriş, ilgili bölümün amacını ve içeriğini kullanıcıya açıklamak için kullanılır. Kelimeler ve alıştırmalar, kullanıcının seçtiği dilde ve Almanca olarak yazılmıştır ve Almanca olarak telaffuz edilir.

Kayıt

Kullanıcı kayıt olurken kayıt işlemini tamamlar. Zorunlu bilgiler kullanıcı adı ve e-posta adresini içerir. Ad ve soyadı vermek isteğe bağlıdır. Kullanıcı, kayıt işlemi sırasında belirlediği bir parola seçer. Kayıt ile kullanıcı genel iş koşullarını kabul eder ve gizlilik politikalarına uyduğunu onaylar. Kullanıcı, zaten üçüncü taraflar (sürücü okulları, okullar, üniversiteler, diğerleri) aracılığıyla erişim satın aldıysa, bu bilgileri girebilir ve doğrudan kayıt olabilir. DriveLingua.de üzerinden doğrudan bir satın alma yapıldığında, Paypal ile tek seferlik ödeme yapılması gerekmektedir. Başarılı kayıttan sonra Sağlayıcı, Madde 4’e göre sınırlı bir süreyle öğrenme platformuna erişim sağlar.

Kullanım Süresi, Kullanım Hakkı, Koruma Hakları

Madde 3’e göre erişimin sağlanması ve erişim bilgilerinin iletilmesinin ardından kullanıcı, sahip olduğu bir cihazda içeriği 3 aylık bir süre boyunca kullanma imkanına sahiptir (Kullanım Hakkı). Kullanım hakkı, öğrenme platformunun olası güncellemelerini de kapsar. Kullanıcı, bu sınırlı süreli kullanım hakkını 3 aylık sürenin sona ermesinin ardından ücretli olarak uzatma seçeneğine sahiptir.

Kullanıcı, kendi cihazının istikrarlı bir internet kullanımını sağlamaktan sorumludur. Sağlayıcı, öğrenme platformunun kullanımının çalışan bir internet bağlantısına bağlı olduğunu belirtir.

Sağlayıcı, yasal olarak gereklilik duyulan güncellemeleri sağlayacaktır (BGB Madde 327 f. dahil). Bunun dışında kalan güncellemeler, Madde (4) Cümle 2’ye aykırı olarak Sağlayıcı tarafından saklı tutulur.

Sağlayıcı ayrıca, öğrenme platformunu dilediği zaman kullanıcıya makul bir şekilde uygun bir şekilde teknik ve/veya içeriksel olarak değiştirme ve/veya tamamlama hakkını saklı tutar. Sağlayıcı, değişikliklerin ve/veya eklemelerin kullanıcı için olumsuz etkileri olmayacağından ve öğrenme platformunun değişiklikler ve/veya eklemeler nedeniyle sözleşmenin imzalandığı tarihteki ürünle temelde karşılaştırılabilir bir durumda olacağından emin olacaktır.

Sağlayıcı, sağlanan içeriklerin tüm haklarını saklı tutar. Bu, özellikle ancak sınırlı olmamak üzere telif hakkı ve marka haklarını içerir.

Fiyatlar, Ödeme Koşulları

3 aylık bir süre için kullanım hakkı ve öğrenme platformunun kullanımının uzatılması için fiyatlar, kullanıcı tarafından satın alınırken verilen fiyat bilgilerine göre belirlenir. Karşıt bir durum belirtilmediği veya anlaşma sağlanmadığı sürece, fiyatlar vergiler dahil son fiyatları ifade eder.

Sorumluluk Sınırlaması

Sağlayıcı, seçim, doğruluk ve güncellik konusunda normalde beklenen özeni gösterir. Ancak Sağlayıcı, içeriklerin içeriksel doğruluğu, güncelliği ve/veya eksiksizliği konusunda garanti vermez. Bu özellikle üçüncü tarafların çevirilerine bağımlı olduğu durumlarda geçerlidir. Ayrıca, içeriklerin mevcudiyeti konusunda da hiçbir sorumluluk üstlenilmez, özellikle üçüncü taraf hizmetlerin (özellikle internet ve elektrik sağlayıcılarının) kullanılmasına dayanılıyorsa.

Sağlayıcı, aşağıdaki durumlarda sorumlu olacaktır:

  • Kasıt veya ağır ihmal durumunda sınırsız olarak,
  • Hayatın, bedenin veya sağlığın zarar görmesi durumunda,
  • Ürün Sorumluluk Yasası hükümlerine ve diğer yasal olarak zorunlu hükümlere göre,
  • Garanti verilmesi durumunda.

Sadece basit ihmal sonucu bir Kardinalpflicht’e (sözleşme amacının başarılmasında temel bir yükümlülük) zarar verilirse, Sağlayıcının sorumluluğu, işin niteliğine göre öngörülebilir ve tipik olan zararla sınırlı olacaktır.

Hukuki Seçim/Yetki

Bu genel iş koşulları, BM Satış Sözleşmesi hariç olmak üzere, Almanya Federal Cumhuriyeti hukukuna tabidir.

İş ilişkisinden doğan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yetki, kullanıcının Almanya Federal Cumhuriyeti’nde genel bir yetki yerine sahip olmadığı, sözleşme sonrasında ikametgahını veya olağan yerleşim yerini yurt dışına taşıdığı veya dava açılma anında ikametgahı veya olağan yerleşim yeri bilinmeyen durumlar hariç olmak üzere Ingolstadt’tır.

Kullanıcı bir tüccar, bir kamu tüzel kişiliği veya bir kamu hukuku özel varlığı ise, kullanıcı ile Sağlayıcı arasındaki sözleşme ilişkilerinden doğan tüm anlaşmazlıklar için yargı yetkisi Ingolstadt’tır.

Kurtarıcı Hüküm, İndirim

Bu genel iş koşullarının herhangi bir hükmü tamamen veya kısmen geçersiz ve/veya uygulanamaz hale gelirse, diğer hükümlerin geçerliliği ve/veya uygulanabilirliği bundan etkilenmez. Geçersiz ve/veya uygulanamaz hüküm, amacına en yakın etkili ve uygulanabilir bir hükümle değiştirilecektir. Aynısı, bu genel iş koşullarındaki boşluklar için de geçerlidir.

Kullanıcının bir satın alma işleminden doğan herhangi bir talepte bulunma hakkı, talebin aynı sözleşme ilişkisine dayanması veya tartışmasız veya kesinleşmiş bir şekilde belirlenmiş olması durumunda geçerlidir.