Datenschutz registrierung türkisch

Verilerimin Avrupa Birliği Veri Koruma Genel Yönetmeliği uyarınca saklanmasına izin veriyorum.

Burada, DriveLigua UG’nin, adım (ad, soyad) ve iletişim bilgilerim (telefon numaraları ve e-posta adresi) gibi kişisel verilerimi Lernplattform kullanımı için CRM’inde saklaması konusunda anlaştığımı beyan ediyorum. DriveLingua UG, verileri tamamen gizli tutma taahhüdünde bulunur ve verilerimi sadece benimle yapılan görüşmeler ve iznim doğrultusunda DriveLingua UG müşterilerine iletecektir.

1

Platform Kullanıcıları için Veri Koruma Bilgileri

Sevgili Öğrenciler,

Bu sayfalarda, sizlere Lernplattform kullanımı çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi veriyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği Veri Koruma Genel Yönetmeliği (EU DSGVO) kapsamındaki haklarınızla ilgili bilgiler de alacaksınız. Bu bilgiler tüm kullanıcılar için geçerlidir. Sizin tarafınızdan seçilen iletişim kanalına bağlı olarak, aşağıda belirtilen bölümler sizin için geçerli olmayabilir.

Veri işleme ve veri koruma konularındaki sorumlusu kimdir?

Sorumlu kuruluş: DriveLingua UG, Osteranger 26, 85134 Ingolstadt. E-posta: josef.hartl@drivelingua.de

Hangi veri kaynaklarını kullanıyoruz?

Öğrencilerden aldığımız kişisel verileri işliyoruz.

Hangi veriler işlenir?

Genellikle işlediğimiz veriler: Ad, soyad, e-posta adresi

Verilerimizi hangi amaçla işliyoruz?

Yukarıda belirtilen kişisel verileri, Lernplattform’un kullanımı için EU DSGVO ve Alman Federal Veri Koruma Kanunu (BDSG) hükümlerine uygun olarak işliyoruz. BDSG’nin 26/1 maddesi uyarınca veri işleme. Diğer hukuki dayanaklar şunlardır: Sorumlu kişinin meşru çıkarı Madde 6/1/f EU DSGVO. Meşru çıkar örneği, verilerin Lernplattform kullanımından kaynaklanan yasal iddiaları savunmak için delil olarak güvence altına alınması gerektiği durumdur.

Veriler üçüncü bir ülkeye aktarılıyor mu?

Üçüncü bir ülkeye aktarım planlanmamaktadır. Veri işleme yalnızca Almanya Federal Cumhuriyeti, AB veya EEA bir devlet içinde gerçekleştirilir. Bir müşteri üçüncü bir ülkede yerleşikse, veriler ancak sizin izninizle müşteriye iletilir.

Verilerim kimlere aktarılacak?

Şirketimiz veya şirket grubumuz içinde, Lernplattform ile ilgili olanlar dışında verilerinize erişimi olan kişiler vardır. Veri aktarımı, EU DSGVO, BDSG ve diğer ulusal veya Avrupa yasal düzenlemelerin gerektirdiği şekilde gerçekleştirilir. İşe alımda, veriler yalnızca bize yapılan mülakattan sonra müşterimize iletilir.

Verilerim ne kadar süreyle saklanır?

Verileriniz, Lernplattform’u kullanmaya devam ettiğiniz sürece tarafımızca işlenir veya saklanır. Verilerinizin savunma veya yasal iddiaların uygulanması için daha fazla işlenmesi gerekiyorsa, bu veriler işlenmeye devam edilir. Verilerin silinmesi, yasal saklama sürelerinin veya delil olarak tutulmalarının engel olmadığı durumlarda, veya siz daha uzun bir veri saklama süresi için izin verdiyseniz gerçekleşmez.

Hangi (veri koruma) haklara sahibim?

Bilgi alma hakkı Madde 15 EU DSGVO uyarınca

Yanlış verilerin düzeltilmesi hakkı Madde 16 EU DSGVO uyarınca

Silinme hakkı Madde 17 EU DSGVO uyarınca

İşleme sınırlama hakkı Madde 18 EU DSGVO uyarınca

Veri taşınabilirliği hakkı Madde 20 EU DSGVO uyarınca

İtiraz hakkı Madde 21 EU DSGVO uyarınca
Rıza geri çekme hakkı Madde 7 EU DSGVO uyarınca

Şikayet hakkı Madde 77 EU DSGVO uyarınca. Eğer veri işleme konusunda bize rıza verdiyseniz, bu rızayı her zaman bizimle geri çekebilirsiniz. Geri çekme, yalnızca gelecekteki veri işlemlerini etkiler ve daha önce gerçekleşmiş veri işlemlerine uygulanamaz. Bu durumda başvurunuz daha fazla işlenemez. Veri işlemeye karşı itirazda bulunabilirsiniz. Bu durumda başvurunuz daha fazla işlenemez.